Zaufanie w biznesie – jak je budować i czy warto to robić?

Darmowe zdjęcia Przedsiębiorca

Zaufanie w biznesie jest tak samo ważne jak zaufanie w życiu prywatnym. To jedna z tych cech, którą wszyscy wysoko cenimy.

Ta świadomość, że możemy na kogoś liczyć, że nie będzie działał przeciwko nam, jest z nami uczciwy – jest bardzo ważna, również w kontekście prowadzenia własnej firmy, budowania zespołu i relacji z klientami. W tym artykule znajdziesz kilka praktycznych wskazówek, jak można skutecznie budować zaufanie w biznesie. Zapraszam do krótkiej lektury!

Dlaczego warto budować zaufanie w miejscu pracy?

Niezależnie od tego, na jakim jesteśmy stanowisku – dzięki temu, że zbudujemy zaufanie w miejscu pracy, pojawi się również szacunek, a współpraca stanie się o wiele przyjemniejsza. To z pewnością wpłynie na atmosferę w firmie, która dla wielu z nas gra kluczową rolę. Im lepiej czujemy się w pracy, tym chętniej i bardziej angażujemy się w powierzone nam zadania. Tym samym dla własnego komfortu, ale także dla lepszej współpracy warto postarać się o zdobycie zaufania. Może się wydawać, że proces ten będzie długotrwały, jednak jeżeli przestrzegać będziemy pewnych zasad, z pewnością możemy go przyspieszyć.

Rodzaje zaufania

Zaufanie jest podstawą życia społecznego i wszelkich stosunków międzyludzkich. Kwestię tę rozpatrzyć możemy na dwóch płaszczyznach: pierwsza to: jak sprawić, by inni nam ufali, a druga: jak ufać innym. To jednak nie wszystko. W sumie doliczyłem się co najmniej trzech rodzajów zaufania. Są to: zaufanie do samego siebie , zaufanie do innych ludzi, zaufanie ludzi do mnie. Poniżej wyjaśniam te trzy rodzaje zaufania.

Zaufanie do samego siebie

Zacznijmy od początku, czyli od zaufania do siebie samego, bo ono jest podstawą wszelkich innych jego rodzajów. Otóż to: „możesz, jeśli myślisz, że możesz”. (Oczywiście, jeśli jesteś wobec siebie szczery i uczciwy). Ta sentencja najlepiej oddaje istotę zaufania do siebie. W każdej dziedzinie życia. Gdy ufamy sobie: że potrafimy coś zrobić, odpowiednio postąpić w danej sytuacji, wybrnąć z kłopotu, czy zjednać sobie ludzi – wówczas jesteśmy na najlepszej drodze, aby osiągnąć założone cele. Do każdego zadania, problemu, człowieka czy grupy podchodzimy wtedy ze spokojem, pewnością siebie i pogodą ducha. Jednym zdaniem: gdy mamy do siebie zaufanie, czyli wierzymy w siebie – życie wesprze nas w każdej sytuacji.

Zaufanie do innych ludzi

Bez zaufania nie dojdziemy do niczego. Jest ono podstawą rozwiązywania naszych życiowych problemów, a to z kolei pozwala nam cieszyć się życiem i utrzymywać jego wysoką jakość. Zastanów się, czy kiedykolwiek udało Ci się odnieść długotrwały sukces, nie opierając się na zaufaniu. Jestem pewien, że nie. Ufanie innym to pewne ryzyko – bez niego jednak nie ma sukcesu. Ale zachodzi pytanie „Jak zaufać?” Odpowiedź jest prosta. Przyczyną wszystkiego jest nasze postanowienie, chęć zrobienia czegoś lub bycia kimś. Tak więc powiedzenie „wystarczy chcieć” nie jest jedynie pozbawionym treści banałem. Tak – wystarczy, że mocno postanowisz, że chcesz zaufać. Oczywiście nie oznacza to, że od razu zaufasz – w ten sposób jedynie uruchomisz proces budowania zaufania, myśli bowiem nie pojawiają się ot, tak, po prostu, same z siebie- tylko my możemy o tym zadecydować (nawet jeśli jest to decyzja nieświadoma).

Zaufanie ludzi do mnie

Od relacji z ludźmi zależy nie tylko nasze życie osobiste, ale także sukcesy zawodowe i szczęście w ogóle. Zaufanie wzbudzają wspólne zainteresowania, system wartości i zajęcia. Podobieństwo zbliża, brak podobieństwa odpycha. Zaufanie jest pochodną wspólnego działania.

Kilka cennych rad, jak wzbudzić zaufanie drugiej osoby:
– Podkreślaj to, co łączy Cię z drugą osobą. Nie podkreślaj różnic.
– Bądź życzliwy i bezinteresowny. Staraj się działać z empatią, wczuwać w nastroje i odczucia drugiej osoby.
– Podczas rozmowy więcej słuchaj niż mów. Okazuj drugiej osobie zainteresowanie jej uczuciami, myślami, zajęciami.
– Nie wstydź się własnych słabostek, okazywanie ich czyni Cię wiarygodnym.
– Jeśli masz odmienną opinię, wyraź ją w sposób łagodny i życzliwy. Powstrzymaj się od złośliwych, negatywnych komentarzy.

Skutki braku zaufania

Skutkami braku zaufania są:
– pesymizm, podejrzliwość, negatywne nastawienie ludzi do siebie nawzajem,
– niemożność powstania żadnej trwałej relacji osobistej, zawodowej ani społecznej,
– wstrzymanie rozwoju – zarówno jednostki, jak i społeczeństwa,
– niemożność zbudowania prawdziwej demokracji.

Korzyści, jakie płyną z zaufania

Zaufanie pozytywnie wpływa na:
– skuteczność działania (wyznaczanie i osiąganie celów),
– sprawność (wykonywanie zadań na jasno określonych zasadach i we właściwy sposób),
– jakość (lepsza praca – zadowolenie klienta),
– innowacje (wzrost kreatywności i aktywności pracowników, ciągły rozwój firmy),
– jakość życia zawodowego (poczucie bezpieczeństwa, inspiracja do pracy),
– produktywność (zwiększenie efektywności, zmniejszenie wykorzystywania ludzi),
– zyskowność (tworzenie i sprawiedliwy podział nadwyżek).

Zaufanie w biznesie – zarządzanie zaufaniem

Biznes i zaufanie? Te dwa słowa, a raczej to co się pod nimi kryje, wydają się wzajemnie wykluczać.

Biznes to twarda gra, pełna sztuczek, podchodów i podstępnych strategii. Każdy chce zdobyć dla siebie najlepszy kawałek tortu i próbuje to zrobić, nie oglądając się na przeciwnika, często bezkompromisowo i nie zawsze czystymi metodami. Tak to widzi wiele osób i często tak właśnie to wygląda. Gdzie tu miejsce na zaufanie?

Otóż wszystko zależy od ludzi i od tego, co chcą osiągnąć. Bo tak naprawdę zaufanie jest podstawą dobrego biznesu i jego wielkim sprzymierzeńcem. Znaczenia zaufania nie można przecenić, a tym bardziej nie wolno go nie docenić. Urasta ono do rangi jednego z najważniejszych elementów sprawnego działania przedsiębiorstwa, a zarządzanie zaufaniem stało się kluczową umiejętnością dobrego menadżera. Co to znaczy „zarządzać zaufaniem” i co wpływa na szybki rozwój tej dziedziny zarządzania?

Zarządzanie zaufaniem to tworzenie systemu działań i metod, które pozwalają podejmować właściwe decyzje dotyczące operacji zawierających ryzyko związane z innymi jednostkami, a także umożliwiają odpowiednie reprezentowanie i wzrost własnej wiarygodności. Mówiąc prościej – to system tych działań, które umożliwiają ocenę wiarygodności partnera oraz budowanie własnej wiarygodności. Tylko w jaki sposób należy zarządzać zaufaniem? Skuteczne zarządzanie zaufaniem wymaga:

– ustalenia wspólnych celów i sposobów postępowania oraz jednomyślności w kluczowych punktach,

– jasno określonych, czystych zasad działalności i sposobów rozwiązywania problemów,

– respektowania tajemnic,

– szybkiego spełniania obietnic,

– gotowości do dzielenia się zyskami ze współpracownikami oraz sprawiedliwego podziału oszczędności (np. przy zmniejszaniu kosztów produkcji),

– stworzenia sieci osobistych kontaktów.

Relacje z ludźmi są źródłem cennych informacji o współpracownikach i partnerach, o ich zdolnościach, efektywności działania, charakterze, stylu pracy oraz upodobaniach. Taka wiedza pomaga angażować współpracowników w odpowiedni sposób bez stosowania kontroli. No właśnie. Nikt nie lubi być kontrolowany, ale każdy lepiej i wydajniej działa, gdy czuje się doceniony i postawiony na odpowiednim miejscu, czyli zaangażowany zgodnie z zainteresowaniami, kompetencjami, upodobaniami i możliwościami. A dobry menadżer wie, że w biznesie doskonale sprawdza się znana psychologiczna zasada „wygrana-wygrana”, oznaczająca osiągnięcie zysku i satysfakcji przez obie strony. Nikt nikogo nie wykorzystuje, nie lekceważy, nie próbuje pokonać ani „wykiwać”. Obie strony osiągają cel, choć niekoniecznie ten sam. Wszyscy wygrywamy! A podstawą jest ZAUFANIE.

 

Tekst powstał na podstawie mojej książki pt. Inaczej o dobrym i mądrym życiu – rozdział 19 – Inaczej o zaufaniu.

Inaczej o dobrym i mądrym życiu

Bio autora

Zostaw komentarz