Samoświadomość podstawą sukcesu. Jak poznać siebie?

Darmowe zdjęcia Ludzie

Poznanie siebie oznacza wiedzę w zakresie tego jaki jestem, jakie są moje słabe i mocne strony, co lubię, a czego nie akceptuję. To świadomość swojego potencjału, codziennych nawyków, reakcji czy temperamentu. Poznanie samego siebie polega na znajomości, zarówno tych wrodzonych lub nabytych w dzieciństwie umiejętności, a także tych kształtowanych świadomie w dorosłym życiu.

Dlaczego samopoznanie jest tak istotne? Jakie aspekty warto przeanalizować?
Zapraszam do krótkiej lektury!

Poznanie siebie – na czym polega?

Znajomość siebie daje ogromne korzyści – przede wszystkim pozwala z większą
swobodą i pewnością siebie poruszać się po świecie, podejmować różne wyzwania czy
projekty. Wynika to z faktu, iż posiadamy świadomość na temat m.in. swoich mocnych i słabych stron, dzięki temu wiemy, jak podejść do danego zagadnienia. Tak, aby zrealizować je według wstępnych założeń.

Wiedza na swój temat pozwala również być dobrym i inspirującym liderem – takim, który swoją wizją porywa cały zespół, jednocześnie zauważając problemy każdego z członków i doceniając osiągnięte już sukcesy.

Jednak, aby móc zostać takim liderem, trzeba mieć świadomość tego, czy faktycznie tak jestem odbierany przez zespół? Czy mam w sobie wystarczającą ilość empatii? Czy wyrażam się w sposób entuzjastyczny, czy może przemawia przeze mnie pesymizm? Świadomość tego pozwala kształtować nowe cechy oraz odpowiednio komunikować się w zespole!

Samoświadomość – kluczowe elementy

Jeśli do tej pory ominęła Cię analiza własnej osobowości, to pierwsze podejście do niej powinno być bardzo kompleksowe. Powinieneś prześledzić główne aspekty Twojej osobowości oraz codziennego funkcjonowania.

Zwróć uwagę na:

1. Temperament – jest zespołem cech wrodzonych ,który wpływa na to, jak reagujemy na różne sytuacje. Wyróżnia się 4 główne rodzaje temperamentu: melancholik, flegmatyk, sangwinik i choleryk;

2. Style myślenia – według koncepcji Marlane Miller istnieją 4 główne style : rozjemca, konceptualista, myśliciel, znawca;

3.Potrzeby – określane są głównie na podstawie piramidy Maslowa. Zauważ, jak
zaspokajasz kolejne jej szczeble i jakie są Twoje potrzeby na najwyższym stopniu,
związane z samorozwojem;

4. Zainteresowania – są to działania, przynoszące zadowolenie i satysfakcję.
Zainteresowania mogą łączyć się z pracą zawodową;

5. Postawę – Twoja postawa do świata i do siebie ma ogromny wpływ na podejmowane działania. Zastanów się, czy patrzysz na siebie oraz otoczenie w sposób pozytywny, entuzjastyczny, wspierający, czy może wręcz przeciwnie?

6.Inteligencję – Rekomenduję analizę teorii profesora Howarda Gardnera który wyróżnia 8 typów inteligencji . Jest też teoria profesora Daniela Golemana ,który opisuje wnikliwie inteligencję emocjonalną która jego zdaniem w dużym stopniu wpływa na osiągane w życiu sukcesy.

7. Codzienne nawyki – zauważ zarówno te dobre, jak i złe. Zastanów się, co chcesz
zmienić, a co wypracować na nowo;

8. Mocne i słabe strony – da Ci to pełniejszy obraz siebie oraz pozwoli podejmować działania zgodnie ze swoim potencjałem i predyspozycjami.

Oprócz tego, przeanalizuj także swój poziom empatii oraz słownictwo, jakiego używasz. Empatia to umiejętność współodczuwania emocji innych osób, wspierania i zrozumienia. Na stanowisku lidera jest to jedna z kluczowych kompetencji, gdyż umożliwia zrozumienie swojego zespołu i zapewnia lepsze relacje. Słownictwo z kolei ma znaczenie w tym, jakie wrażenie budujesz oraz jak się czujesz.

Jeśli budowane przez Ciebie zdania mają wydźwięk pesymistyczny, a używane słowa
sugerują np. brak wiary, to wpływa to zarówno na Twój nastrój, jak i postrzeganie Ciebie przez innych. Dokładnie to samo dzieje się, gdy porozumiewasz się za pośrednictwem słów o pozytywnym wydźwięku – czujesz się lepiej i otoczenie odbiera Cię w pozytywny sposób.

 

Tekst powstał na podstawie mojej książki pt. Inaczej o dobrym i mądrym życiu – rozdział 3 – Inaczej o poznawaniu siebie.

Inaczej o dobrym i mądrym życiu

Bio autora

Zostaw komentarz