Kurs filmowy pt. Jak rozwinąć swój potencjał

Kurs jest dostępny na platformie:

Udemy  

Opis

Kurs filmowy pt. „Jak rozwinąć swój potencjał”

Inspirujący kurs filmowy z udziałem gwiazd polskiego kina pt. „Jak rozwinąć swój potencjał” (na podstawie książki pt. „Inaczej o dobrym i mądrym życiu” autorstwa Andrzeja Moszczyńskiego) może pomóc odbiorcom określić swój potencjał, czyli posiadany zasób możliwości, mocy i zdolności twórczych. Każdy człowiek go ma, ale bardzo często jego uwolnienie jest blokowane przez fałszywe przekonania, brak wiary w siebie i kompleksy. Treści zawarte w tej części mogą pomóc odkryć i usunąć te blokady poprzez konsekwentne działanie zmierzające do wytyczenia kierunku zmian. Podstawą będzie zdefiniowanie indywidualnego pojęcia szczęścia, dostrzeżenie własnych możliwości, poznanie cech osobowości, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz określenie wartości nadrzędnych istotnych dla wyboru dróg prowadzących do osiągnięcia życiowej satysfakcji.

Kurs  zawiera pięć seminariów, z których każdy omawia jeden temat, począwszy od pojęcia szczęścia do wartości nadrzędnych. Stanowi więc rodzaj przewodnika, który umożliwia usystematyzowanie i rozwinięcie wiedzy na temat potencjału człowieka oraz uczy, w jaki sposób zastosować ją w codziennym życiu osobistym i zawodowym.

Inspirujący kurs filmowy zawiera dodatkowo:

– 5 podręczników zawierających (48 fotografii, 44 cytaty, 72 przykłady, 67 porad, 7 quizów, 43 ćwiczenia, 38 inspiracji do przemyśleń)

– 5 wykładów audio trwających łącznie 8 godzin (lektorzy: Krystyna Czubówna, Jerzy Sthur, Adam Ferency)

Czego się nauczysz

  • Uzyskasz wiedzę o tym co daje głęboką satysfakcję , kiedy możesz stać się kreatywny , wytrwały, odważny i entuzjastyczny
  • Będziesz ukierunkowany na wzmocnienie najważniejszego czynnika odpowiedzialnego za uruchomienie własnego potencjału – wiary w siebie
  • Poznasz procesy kształtujące osobowość ukierunkowaną na bycie skutecznym
  • Dowiesz się jak wzmocnić kluczowy czynnik uruchamiający własny potencjał – poczucie własnej wartości
     

Seminarium 1. Inaczej o szczęściu

Prezentowane seminarium zabiera odbiorcę w fascynującą podróż. Celem jest zdefiniowanie własnego pojęcia szczęścia. To podstawa, na której można dokonać takich zmian w swoim życiu, aby odczuwać satysfakcję we wszystkich jego sferach: osobistej, rodzinnej i zawodowej.

Różnimy się od siebie, więc trudno wymagać, żebyśmy tak samo rozumieli szczęście. Ponieważ jest to pojęcie abstrakcyjne i bardzo pojemne, każdy dla własnych potrzeb powinien się zastanowić, co musiałby osiągnąć, żeby móc powiedzieć: jestem szczęśliwy. Zazwyczaj wiąże się to z zaspokojeniem potrzeb w różnych sferach życia. Warto więc te potrzeby sobie uzmysłowić i nazwać. Ten pierwszy krok jest bardzo ważny, bo porządkuje nasze myślenie o szczęściu i pozwala wyobrazić sobie przyszłość w kształcie, który najbardziej nam odpowiada, a potem zająć się wypełnieniem tego kształtu szczegółami. Szczęście nie jest cudem ani przypadkiem. O swoim szczęściu w znaczniej mierze możemy decydować sami, wykorzystajmy więc tę szansę.

Prelegenci: Jerzy Sthur oraz Adam Ferency

 

Seminarium 2. Co potrafi człowiek?

„Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie”. W tym jednym zdaniu genialny wynalazca Thomas Edison wyraził swój podziw dla możliwości drzemiących w każdym z nas. Czy podzielamy jego pogląd?

Każdy z nas dysponuje ogromnym potencjałem, czyli zbiorem właściwych sobie talentów i cech umysłu. Jeśli go wykorzystamy, wzrośnie jakość naszego życia. Seminarium mówi o tym, jak odkryć ten drzemiący w nas potencjał i jak go uruchomić, żeby zaczął nam służyć.

Zazwyczaj nie wierzymy we własne możliwości i sami wstrzymujemy ich rozwój, powtarzając: „Nie nadaję się do tego…”, „Nie potrafię…”. A przecież niezliczone przykłady wskazują, że ludzie mogą niebywale wiele. Każdy z uznanych odkrywców i wynalazców, artystów i myślicieli był człowiekiem takim samym jak my. Ich wielkość polegała głównie na tym, że odkryli swój potencjał i wykorzystali go dla dobra swojego i nas wszystkich. Prezentowane seminarium, opierając się na krótkiej historii ludzkiego geniuszu, pokazuje, w jaki sposób zacząć świadomie używać ogromnych zasobów własnych możliwości. Pozwala także zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się podświadomością dla zrealizowania życiowych celów i wsparcia motywacji, której tak często nam brakuje.

Prelegenci: Danuta Stenka oraz Adam Ferency

 

Seminarium 3. Inaczej o poznawaniu siebie

Co oznacza „poznanie siebie”? Znajomość imienia, nazwiska, daty urodzenia, upodobań?… Intuicja podpowiada, że to zdecydowanie za mało. Niezbędne staje się wnikliwe wejrzenie we własne wnętrze. Jak to jednak zrobić?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie „Jaki jestem?”. Wzmacnia to pewność działania, wiarę w swoje możliwości oraz ułatwia panowanie nad emocjami. Prezentujemy bogaty zbiór wypróbowanych sposobów, które pomogły już wielu ludziom poznać bogactwo swojej osobowości i zainspirować się nim.

Poznanie siebie jest konieczne, by można było nie odczuwać ciągłych wyrzutów sumienia, że coś robimy nie tak, że jesteśmy nie tacy, że odbiegamy od jakiegoś wymyślonego dla nas (lub przez nas) ideału. Zrozumiemy, że jesteśmy ludźmi kompletnymi, z wieloma zaletami i unikatowymi możliwościami. Wnikliwe wejrzenie we własne wnętrze za pomocą skutecznych narzędzi pozwala dostrzec w sobie te cechy, które warto rozwinąć, i te, które dobrze by było osłabić. Treść wykładu pomoże określić typ temperamentu i inteligencji oraz uświadomić sobie własne mocne i słabe strony. Wskaże możliwości rozwijania dobrych nawyków i pozbywania się, albo przynajmniej wytłumiania, tych, które przeszkadzają w realizacji celów.

Prelegenci: Jerzy Sthur oraz Adam Ferency

 

Seminarium 4. Inaczej o poczuciu własnej wartości

Czym jest poczucie własnej wartości? To wewnętrzne przekonanie o nas samych. Gdzie jest usytuowane poczucie własnej wartości, które nazywamy dojrzałym? Jego miejsce znajduje się w przestrzeni pomiędzy dwoma przeciwległymi biegunami: zakompleksieniem a zadufaniem.

Poczucie własnej wartości daje siłę wewnętrzną i spokój ducha ważne w podejmowaniu trudnych decyzji oraz utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych. Wykład zawiera opisy wielu skutecznych narzędzi pozwalających uniezależnić się od innych, poprawić poziom samoakceptacji i rozwinąć odwagę przydatną w dążeniu do celu.

Czym jest poczucie własnej wartości? To wewnętrzne przekonanie o nas samych. Jego miejsce znajduje się w przestrzeni pomiędzy dwoma przeciwległymi biegunami: zakompleksieniem a zadufaniem. Stabilne poczucie własnej wartości wzmacnia nasze działania na drodze do osiągnięcia życiowej satysfakcji. Powinniśmy o nie zadbać, ponieważ łatwo ulega obniżeniu w wyniku chwilowych niepowodzeń lub niespodziewanych trudności. Metody wpływania na samoocenę proponowane w wykładzie mogą mieć działanie oczyszczające. Ich stosowanie może także wpłynąć na wzrost motywacji i wzmocnić pozytywne myślenie o własnych możliwościach, wyglądzie i cechach osobowości.

Prelegenci: Danuta Stenka oraz Adam Ferency

 

Seminarium 5. Inaczej o wartościach

Wiara, mądrość, uczciwość, rodzina, odpowiedzialność, pozycja życiowa, sprawiedliwość czy rozumne działanie?… Co jest ważne dla Ciebie?… Czy potrafisz wskazać i uszeregować wartości kierujące Twoim życiem?…

Podstawowym warunkiem harmonii wewnętrznej jest kierowanie się wartościami nadrzędnymi. Wykład zawiera praktyczną wiedzę, która umożliwia zdefiniowanie swojego systemu wartości, wyznaczenie zgodnych z nim celów i ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji.

Dojrzały system wartości kieruje naszym postępowaniem. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Bez ich respektowania uniknięcie kolizji byłoby niemożliwe. Treści wykładu mogą nam pomóc osiągnąć zgodność między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Będziemy mogli nabyć umiejętność sterowania własnym potencjałem i zachowaniami w różnych sferach życia. To pozwoli osiągać założone cele i radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak zniechęcenie, poczucie odrzucenia oraz wypalenie zawodowe.

Prelegenci: Danuta Stenka oraz Adam Ferency

 

Dla kogo jest ten kurs:

  • Dla młodych ludzi poszukujących satysfakcjonującego zawodu i bycia spełnionym.
  • Dla każdego kto ma pragnienie i cel bycie przedsiębiorcą.

 

Zobacz wprowadzenie do kursu pt. „Jak rozwinąć swój potencjał”.

Zobacz bio autora.

 

Długość kursu

7 godz

Recenzje

Jeszcze nie ma recenzji

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wprowadzenie do kursu

YouTube video

 

Zobacz rekomendacje

YouTube video

 

YouTube video

 

YouTube video

 

YouTube video