Podejmowanie decyzji – jak robić to dobrze?

Darmowe zdjęcia Wybór

Wyzwaniem każdego lidera jest podejmowanie decyzji – takich, które będą jak najbardziej zadowalające i korzystne dla wszystkich. Im większy zespół i różnorodność czynników, tym trudniej o taką decyzję. A to z kolei staje się źródłem stresu i napięcia w życiu zawodowym. Jednocześnie podejmowanie decyzji jest niezbędne, dlatego rezygnacja z tego elementu nie wchodzi w grę. Co w takim razie robić? Przede wszystkim – zrozumieć proces decyzyjny! Zapraszam Cię do mojego artykułu!

Podejmowanie decyzji w organizacji – co ma na to wpływ?

Podejmowanie decyzji w organizacji wiąże się z potrzebą większej analizy i odwagi, gdyż konsekwencje podjętych wyborów odczujemy nie tylko my sami, ale również cały zespół i organizacja. Im większa firma, tym trudniej znaleźć rozwiązanie „idealne”. Dlatego też podstawą każdego procesu decyzyjnego, jest znalezienie wyboru, który będzie jak najbardziej zadowalających ze wszystkich dostępnych.

Oczywiście nie wszystkie decyzje mają taką rangę. Niektóre z nich są łatwe i nie wymagają większej analizy. Inne jednak, mają ogromne znaczenie i mogą być przeważające. Są to tzw. decyzje trudne, wymagające większej analizy. I właśnie w tym momencie wkracza stres, który jednocześnie jest silną przeszkodą w całym procesie decyzyjnym.

Podejmowanie decyzji – znajdź swój styl decydowania!

Jako menadżer lub członek kadry zarządzającej, musisz mieć wysoką samoświadomość. Znać swoje mocne i słabe strony, wiedzieć jak rozmawiać z innymi, w jaki sposób się komunikować i panować nad swoimi emocjami. Musisz także wiedzieć, w jaki sposób podejmujesz decyzje! Dzięki temu jesteś w stanie świadomie podejść do tego procesu, co przede wszystkim da Ci większy spokój i pewność, w zakresie podejmowanych decyzji.

Styl decydowania może być:

  • myślący – podejmujesz decyzje na podstawie chłodnej i logicznej analizy, skupiasz się na obiektywnych faktach. Typ myślący może niekiedy posunąć się do bezpośredniej krytyki i pomijać emocje innych osób;
  • emocjonalny – typ emocjonalny jest przeciwieństwem typu logicznego. Skupia się na uczuciach i wartościach innych osób, uwzględniając zdanie każdego z członków.

Jako że organizację tworzą ludzie, to dobry lider, niektóre decyzje powinien podejmować wspólnie z zespołem. Zwłaszcza te, które mają bezpośredni wpływ na pracę pozostałych osób. Choć ostateczne podjęcie decyzji jest po stronie lidera, to powinien on wcześniej zapytać członków zespołu o to, jakie mają zdanie na dany temat. Chcąc podejmować decyzje z jednoczesnym dbaniem o swój zespół, musisz uwzględniać emocje i opinie osób, z którymi współpracujesz.

Etapy procesu podejmowania decyzji – jak to ułatwić?

Do procesu podejmowania tych trudnych decyzji, postaraj się podejść zadaniowo. Dzięki temu podzielisz całość na mniejsze części, a tym samym, podjęcie decyzji przestanie Cię „przerastać”. Od czego zacząć?

  1. Określ problem, dokonaj analizy sytuacji i zbierz potrzebne dane. Zastanów się, jaki cel, ma podjęcie danej decyzji, co dzięki temu chcesz osiągnąć. Zastanów się, jakie płyną korzyści z realizacji tego celu i w jakim czasie chcesz go osiągnąć.
  1. Określ możliwe rozwiązania problemu i znajdź to, które będzie najbardziej odpowiadać oczekiwanym korzyściom i szybkości realizacji celu. Pamiętaj – decyzja nie musi być idealna, wystarczy, że będzie jak najbardziej zadowalająca!

Uwaga, przeszkody!

Przekonanie, że wystarczy dobrze przemyśleć decyzję, by wszystko się udało, byłoby naturalnie naiwnością. Trzeba bowiem przygotować się na przeszkody, które mogą się pojawić. Do tych najpowszechniejszych, które utrudniają podejmowanie decyzji, należą:

stres;

– brak obiektywizmu;

– brak konkretnego celu;

– zbyt mało lub zbyt dużo danych.

Do podjęcia właściwej decyzji potrzebny jest spokój, harmonia – tylko w takich warunkach można przygotować dobry grunt pod kolejne procesy, kolejne wyzwania. Ale czy w życiu zdarzają się sytuacje, gdy można wyłączyć myślenie i postępować rutynowo? Wyluzować i cieszyć się chwilą? Czy w biznesie, zajmując wysokie stanowiska, można czasem „odpuścić”, czy raczej cały czas trzeba kontrolować wszystkie procesy, analizować zmieniające się okoliczności i pilnować, czy aby na pewno dane się nie zmieniły? Sądzę, ze można, a nawet trzeba to zrobić! Trzeba dać na luz i po prostu ułatwić sobie życie.

Podejmując decyzje, rozważaj wiele możliwości, szukaj różnych wariantów. Nie bój się – wcale nie jest tak, że tylko jedna opcja jest właściwa. Stres i obawa przed podjęciem decyzji często wynikają właśnie z przekonania, że nie wybierzemy właściwie. A tak być nie musi! Opcja, którą wybrałeś, jest w porządku właśnie dlatego, że Ty tak postanowiłeś. Bądź więc otwarty na propozycje. Słuchaj. I podejmij decyzję. Samodzielnie.

Tekst powstał na podstawie mojej książki pt. Inaczej o dobrym i mądrym życiu – rozdział 12 – Inaczej o podejmowaniu decyzji.

Inaczej o dobrym i mądrym życiu

Bio autora

Zostaw komentarz