Robert Cialdini – Sześć zasad wywierania wpływu

YouTube video

Wywieranie wpływu, perswazja, psychologia – prof. Robert Cialdini i Andrzej Tucholski

YouTube video

Dr Roger Martin – Design thinker and Strategic Innovator

YouTube video

Creating Great Choices | Roger L. Martin

YouTube video