Robert Cialdini – Sześć zasad wywierania wpływu

Wywieranie wpływu, perswazja, psychologia – prof. Robert Cialdini i Andrzej Tucholski

Dr Roger Martin – Design thinker and Strategic Innovator

Creating Great Choices | Roger L. Martin